miercuri, 23 noiembrie 2016

Cronici de p(r)ost

Am văzut az la televizor că âncepe să vie valurile de credincioși ca să pupe moaștele susnumitei Parascheva care aduce belșug, dezleagă cununi și desface farmece care lea făcut niște oameni fără frică de DMZ. Eu nu prea mai mă uit la televizor dar azi ma lovit pe lângă spiritul de filozofie și ânalte sentimente bisericești, crecă e ceva venit din ancestralitate, că alfel eu numi esplic. Poate să spună si distinsul meu coleg aicia de față, domnul Acutunoaie, că eu mai mult zic de dracu decât de Dmz, din cauza la niște obiceiuri praoaste pe care leam căpătat ân copilăria mea de la niște vecini inculti sau alti care a fost la școala de corecție și ma ânvățat toate prostiile inclusiv cum să citesc scrisori scrise cu cerneala sinpatică. Și până la urma am ânvățat să confeționez și eu aceasta cerneală care să poate citi decât dacă dai cu ferul de călcat âncins pe foaie. Apoi vezi cum ânvie și să așterne frumos niște litere maronii cam ca rahatu (să mă scuzaț dar așa ie) de mai mare frumusețea.
Tode la vecinu de care fac vorbire am ânvațat că unii aflaț vremelnic ân detenție bea șprei de subraț. Maicăsa se mira și se bucura ca băeatu ei âi cere ân toate scrisorile săi trimită șprei de la Farmec și zicea că vai doamne ce băeat curat am. Cân colo el făcea beții cu șpreiul șiși aprindea chiștoacele cu ferul de la umerașii de haine direct de la priză. Am ancercat și eu dar mam cam electrocutat cea ce ma vindecat de reumatizmul precoce care âl aveam dar ma facut sa deviu instant mult mai desteaptă. Ultima oară când meam făcut testul de aichiu, nici nu sa putut masura așa de mare erea.
Nicinu am de gand să mai âncerc si alte prostii asemănătoare din ciclu electricitate pentru că am mai âncercat sa bag televizoru cu lănpi a lui tata (fie ertat) ân priza pe supt dulapu pe care erea si cum nam nimerito din cauză de lispă de vizibilitate, am mers pe metoda pe pipaite si am pus degetele pe bornele alea doo si vârfurile pe găurile dela priză cea ce mea creat un șoc destul de mare din moment ce săltasem televizoru cu dulap cu tot ân spate de vreo doo ori. Tata sa prăpădit de ras dar nu mai dupe ce sa asigurat ca sânt vie și dupa ce sa oprit saltatu ân carca a mobilei parintești. De atuncea am ramas cu o fobie groaznecă inclusiv la fulgere care știu precis că unul ie rezervat pentru mine așea că nu es din casă când se anunță furtuna cu doo zile ânainte.
Vaj ruga sa numai faceți asemenea aroganțe gen aprins țigarea ân locuri nepermise și neadegvate ântrucat poate să fie periculos. Un vecin deal meu a scos butelia de la aragaz an scară pentru că nevastasa se urcase la vecina de la unu deoarece vecinul cu butelia, respectiv sotul ei, âi scosese ân prealabil doi dinț de colțul de la frigidel când ân tinpu unei dispute domestice ea dat cu capu de iel. Când sa vazut abandonat de unul singur ân casa decat cu plozii rezultati ân urma căzniciei cu doamna fugară, sa enervat șea amenințat că arunca blocu ân aer. El fuma ân tot tinpul acesta și vecini statea cu urechea lipită la ușe sau cu ochiu la vizor după caz și numai maicămea a avut coae să iasă la el cu o chee franceză ân mână după ce ân prealabil chemase milițea care a venit cu duba și ea dat niște pulane pe spinare la recalcitrant și la trimis la ânchisoare pentru 3 luni de aundea venit conplet reabilitat și pocăit sau ceva, că avea o ditai crucea la gât și cânta tot tinpu. Unii zice că sa dilit de la bătae ca odata ajuns ân arest a sarit sa dea ân ofițeru de servici care erea ditai colonelu și apoi lau âncins cu pulanele și eau dat ân cap mai mult, dar eu cred că doar la gasit pe Dmnz ceace a fost destul de bine pentru el, mai ales după vreo 5 ani când șea revenit si nu mai unbla cu crucea la gât pe stradă.
Eu am vazut multe nenorociri la veața mea, inclusiv când la fugărit milițea cu Dacia pe vecinu Marcel care era cu Mobra lui care mergea pe diluant de făcea un fum mai ceva ca reactoru 4 de la Cernobil și bruea toate televizoarele cân trecea și âl ânjura lumea de pizda măsi și dumnezei sau prescură ân funcție de gradu de cultura la fiecare. Și cum fugea ăsta al meu cu Mobra lui pe Alea Sulfinei care era strâmtă a nimerit pe un colt de trotual pe care niște copi inconștienți se jucase cu nisip și vecinu Marcel a alunecat cu roata din spate ceace ia cauzat o căzătura care sa soldat cu un umăr fracturat, nasul belit, anume că vârfu abea se ținea antro pieliță și nu doar nasu ia fost belit ci toata partea dreaptă și peptu...... vai de capu lui. Cunplit a fost! Câdn sa ântors de la arest, adică tot dupa 3 luni că așa era cutumele atuncea, te trimitea judecatorul direct la bulău, mai nu era săl recunosc ân așa hal ia cusut nasu la loc doctoru la penitencear de ziceai că e Frankeștain sau ceva asemănător ca personaji. Apoi șea lăsat barbă să nu se vadă restu de belituri de pe bărbie și obraz da cu aea de pe frunte na avut ce face, âncepuse să chelească (crecă de la permanentu care șila făcut ântrun moment de rătăcire când voia să semene cu tipu de la Boni em) și de la vopseaua de păr când sa facut negru corb ân cap. Mai posă vă zic și alte grozăvii casă vă determin să duceț o vieață cât de cât normală fără complicați periculoase datorite de la curent.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu